Det konfliktfyllda 1920-talets propaganda – Jimmy Vulovic

Gustafscenen, lördag 11.30 – 12.30

Under 1920-talet var bolsjevikerna mycket framgångsrika innovatörer på propagandans område. Vladimir Lenin och Leo Trotskij var drivande. De utvecklade och exporterade påverkanstekniker till resten av världen. Målet var världsrevolution. I Tyskland kolliderade den ambitionen våldsamt med en framväxande nationalsocialism. Trots fientligheten lärde sig nazisterna mycket av kommunisterna, bland annat hur de skulle vinna över arbetarna till nazismen. Även i Sverige satte bolsjevikpropagandan tydliga spår. Särskilt tydligt blev det efter att Sveriges kommunistiska parti anslöt sig till Kommunistiska Internationalen 1921. Under sin föreläsning utgår propagandaforskaren Jimmy Vulovic från politisk propaganda från det ideologiskt konfliktfyllda 1920-talet. Ur det drar han några propagandateoretiska slutsatser som visar sig vara högst relevanta än idag, inte minst för den som vill lära sig att genomskåda vår digitala tids påverkanskampanjer.

Föreläsningen hålls av Jimmy Vulovic.