Jimmy Vulovic

Jimmy Vulovic är författare, journalist och föreläsare och har skrivit flera böcker i ämnet: Reform eller revolt: Litterär propaganda i socialdemokratisk, kommunistisk och nationalsocialistisk press (2013), Propagandans berättarteknik (2016), Poesi som propaganda: Nedslag i historia, tematik och praktik (2022) samt läroboken Propaganda: Historia, teori och analys (2017). Han disputerade 2009 vid Lunds universitet i litteraturvetenskap med avhandlingen Ensamhet och gemenskap i förvandling: Vägar genom Eyvind Johnsons och Rudolf Värnlunds mellankrigsromaner och har dessutom skrivit läroboken Narrativanalys (2013).

Jimmy håller föreläsningen Det konfliktfyllda 1920-talets propaganda – Jimmy Vulovic

Publicerat den
Kategoriserat som Gäster