Rollspelsgripen

 

Lund 1923 lanserar nu RollspelsGripen – en rad utmärkelser för de som skriver rollspelsscenarion för Lund 1923.

Bästa scenario
En samlad bedömning av scenariot; bakgrund/plot, tydlighet med mera.

Bästa Presentation
Detta inkluderar layout, illustrationer, handouts, props och annat.

Bästa Karaktärer
Vem kan skriva dom bästa karaktärerna/rollpersonerna? Personbeskrivning, motivationer, gruppdynamik är exempel på vad som ingår i denna kategori.

För att kunna ingå i tävlingen måste scenariot vara skrivet för Lund 1923 och inte använts tidigare.

Scenariot måste även efter Lund 1923 göras tillgängligt för allmänheten (förslagsvis via https://alexandria.dk/)

Alla bedömningar görs av en jury utsedd av Lund 1923 och kan inte överklagas.

RollspelsGripens logga är designad av Peter Svärd – Blackmagi.se