Rost&Röta: Uppbåden

Figurspel

Boss Pangelica inspekterade sitt uppbåd. Alla familjerna i bosättningen hade fått bidra. Några gav kulor och andra krubb. En gav körning och någon kunskap om motståndet. Det som stod framför henne nu var de som inte hade något av det och de, de fick ge kroppar. Några Trellar, några från De upplysta och en handfull ur Ossians pirater.  Detta skulle inte gå bra…

Gängstrider någonstans i ett levande Skåne efter att allt sket sig.