Yens Wahlgren

Yens Wahlgren är författare och har skrivit Liftarens parlör till galaxen (2015) och på engelska The Universal Translator – Everything you need to know about 139 languages that don’t really exist (2021).

Yens ger förläsningen Xenolingvistik: Iä Iä! Cthulhu fhtagn!

Publicerat den
Kategoriserat som Gäster