Mer än bara papper – Åsa Roos

Lilla Salen, lördag 10:00 – 11:00


Både rollspel och datorspel har tagit enorma steg framåt vad gäller popularitet. Båda spelformerna har gjort en övergång från nördkultur till popkultur, men inte helt utan farthinder och problem. Inom spelkulturen är vi stolta över vår övertygelse att vi inkluderar allt och alla, men är vi verkligen så inkluderande som vi tror? Är alla verkligen välkomna bland datorspel och rollspelsböcker? Är böcker på 400 sidor verkligen tillgängliga? Hur inkluderande är egentligen en industri där de flesta skaparna är män och tillika en kultur där män är i majoritet? Och finns det några paralleller att dra mellan datorspel och rollspel? Den här föreläsningen handlar om de områden vi fortfarande kämpar med inom spelkultur och spelutveckling och om hur vi kan röra oss framåt och verkligen bli så inkluderande som vi tycker att vi är. Föreläsningen drar paralleller mellan datorspel och rollspel från ett interaktionsdesignperspektiv med blicken på tillgänglighet, jämställdhet och mångfald.

Föreläsningen hålls av Åsa Roos.