Botaniskt Besök

Rollspel – Call of Cthulhu Sverige
Antal Spelare: 2-4
Författare: Jonas Moria
n
Spelas Lördag 10-14, anmälan

Scenariot utspelar sig under en visning i Lunds botaniska trädgårds växthus, med anledning av den förväntade blomningen av en myckesällsynt och speciell växt i trädgårdens samlingar. Det finns goda möjligheter att mingla och bekanta sig med professorer och forskare från botaniska institutionen och andra delar av Lunds universitet.
Till visningen har även representanter för stadens societet samt journalister bjudits in.

Ett kort men intensivt äventyr för 2-4 utredare som inte behöver ha någon tidigare erfarenhet av Cthulhumyten, men kan vara botaniker, biologer eller akademiker av annat slag, alternativt journalister, välbeställda donatorer, eller bara ha en blomälskande bekant.